17 09 2014

AZERBAYCAN’A Bir millet iki devlet, dostluğu ana ana; Çekilen çilelerle ağlarken yana yana; Türk dünyası korkmasın, güçlüdür artık ana! Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Yurt edindik toprağı, yıllarca kala kala; Devletin temeline harç koyduk elde mala; Kovmadık mı düşman, at sırtında dörtnala… Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Rusya’nın işi neydi, Bakü’müzde yıllarca; Esaretin altında, yük ağırdı dağlarca! Tarihe Türk mührümü vurmuş idik çağlarca… Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Türk devletler dal-yaprak, kökense Anadolu; Bu toprakta yaşayan, ta ezelden Türkoğlu; Düşmanlar sevinmesin, yürekler iman dolu! Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Ta yürekten bağlıyız, cadden gelen ülküye; Düşmanlar boş durmuyor, dikkat edin tilkiye! Sırtınız yere gelmez, güçlü iken Türkiye… Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Boşuna Ermeniler, çıkmayıversin dağ’a; Azeriyi doğuştan Rabbim yaratmış ağa, Bayrağımız yakında, dikilir Karabağ’a! Bütün düşman unsurlar, kurban olsun bu cana; Selâmlar sunuyorum, can dost Azerbaycan’a… Bütün Türk unsurları, can Azeriyi bekler; Azeri bir kutsal ruh, saldıramaz köpekler! Azeri ve Türkleri, her an korur melekler! Bütün... Devamı